DEVAK - Tanıtım Kitapçığı

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BURS DEVAM SÜRECİ Bursiyerler, burs programının kural ve ilkelerine uymak; başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek; kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını DEVAK’a iletmekle yükümlüdür. Bursiyerler, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri Vakfa ve kurumlarının burs ofislerine zamanında sunmak zorundadır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri” ne ilişkin bir tespitte bulunulmaması halinde eğitim süreci ile sınırlı olarak burs sağlanır, her yıl yeni bir değerlendirme yapılmaz. Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir. ∅ Bursiyerin kümülatif ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da akademik program süresince 4 üzerinden 2,5’un ya da muadilinin altına düşmesi durumunda Vakıf Yönetimi kararı ile aylık burs ödemeleri askıya alınır. DEVAK Burs Değerlendirme Komitesi gerekli incelemeyi müteakiben ya bursu sonlandırır ya da burs devam şartlarını (örneğin burs ödemesini yarıya indirmek gb.) karara bağlar. Burs devam kararında, burs ödemesi not ortalamasının düşük olması sebebiyle yarıya indirildiyse; bursiyerin kümülatif ortalamasını tekrar 2,5 ve üzerine çıkarması halinde burs miktarı tam tutarda ödenir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=