DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

14 Vakıf Faaliyetleri Çalışmaları 2007 yılında başlayan Deloitte Eğitim Vakfı’nın ilk yönetim kurulu toplantısı 21 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarına ilişkin bilanço ve gelir-gider tablolarının görüşülüp onaylandığı 28 Şubat 2008 tarihli mütevelli heyeti toplantısını takiben yapılan ik ayrı yönetim kurulu toplantısında, DEVAK’a bağlı ve vakfın kuruluşu olarak “DEVAK Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi” adı altında bir şirketin kurulmasına ve vakfın iktisadi işletmesi olarak faaliyet gösterecek olan DT Teknoloji Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin adının “DEVAK Teknoloji Çözüm ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Haziran 2008 itibariyle yapılanmaya başlayan vakıf organizasyonu, ülkemizde son yıllarda hızlı bir değişim ve gelişim sergileyen sivil toplum kuruluşları dünyasında,Deloitte Eğitim Vakfı’nın, belirlediği “Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak” misyonu ve “Türkiye’ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek” vizyonu doğrultusunda, varlığını sürdürebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için, çalışmalarını yapılandırmıştır. Vakfımızın temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Tekin Özertem’in seçilmesine, Vakıflar Yönetmeliği’nin “Meclisin oluşumu bölümünün” 100.maddesinin 3.bendinde belirtilen temsilci belgesinin düzenlenerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Deloitte Eğitim Vakfı’nın vizyonunu gerçekleştirmek koyduğu hedefleri şöyle sıralayabiliriz; • Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenim seviyesindeki eğitim ve öğretimlerini desteklemek için burs vermek, • İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğretim kurumlarına yardımcı olmak (yükseköğretim birimleri kurmak, araştırma birimlerini desteklemek, eğitim, konferans, seminer gibi yatırımlarını desteklemek, vb), • Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğrenim kurumları kurmak ve işletmek, • Yeni öğrenim iş modelleri yaratmak (örnek: inovasyon ve liderlik enstitüsü), • İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, söz konusu yayın ve araştırmalara destek vermek, • Vakfın vizyon ve hedeflerine uygun projeleri desteklemek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=