DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

15 Deloitte Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve küreselleşmeyi tüm insanların yararına olacak şekilde işletebilmek için önerilen 10 temel ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza koyan firmalar arasında yer alıyor. Sözleşme uyarınca Deloitte Türkiye insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluğa karşı mücadele ana başlıkları altında, çağdaş değerlerle uyum içinde, evrensel olarak kabul görmüş 10 temel ilkeyi uygulamayı ve bunların yaygınlaşması için çaba göstermeyi kabul etti. 26 Temmuz 2000’de New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde temelleri atılan Küresel İlkeler Sözleşmesi bugüne kadar dünyanın her yerinden üç binden fazla özel şirket ve sivil toplum örgütü tarafından imza edildi. İnsan Hakları İlkeleri İlke 1 : Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi İlke 2 : Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması Çalışma İlkeleri İlke 3 : Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması İlke 4 : Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi İlke 5 : Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi İlke 6 : İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi Çevre İlkeleri İlke 7 : Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi İlke 8 : Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması İlke 9 : Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması Ahlak İlkeleri İlke 10 : Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması . Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında Şimdiye kadar üç binden fazla şirket, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gelişen ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirlerine bağımlılıkları artan ülke, kültür ve insanlar arasında, yaşanan sorunlar karşısında ortak bir platform yaratmayı ve sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Gönüllü bir hareket olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin iki temel hedefi bulunuyor: • Anlaşmanın esasını oluşturan 10 temel ilkeyi iş dünyasındaki faaliyetlere entegre etmek, • Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizör görevini yerine getirmek. Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesi şöyle sıralanıyor: Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık Kamu ve özel sektör kuruluşlarının çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyerek sürdürülebilir faaliyetlere odaklanmaları ve böylece hem kendileri, hem de ekonomi için değer yaratmaları Deloitte olarak bizim öncelikli hedefimizdir. Kalkınmanın, refahın artmasının ve yeni kuşakların geleceklerinin güvence altına alınmasının yolu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin öngördüğü kapsamlı işbirliğinden ve evrensel ilkelerin benimsenmesinden geçmektedir. Deloitte bu çerçevede bütün faaliyetlerinde bu alandaki sorumluluklarını ön plana çıkarmakta ve gereğini yerine getirmektedir. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 10 temel ilke etrafında buluşması ve sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmek için birlikte çalışması çok önemli. Deloitte Türkiye olarak ortak hedefler doğrultusunda gereken her türlü adımı atmaktan ve küreselleşmenin nimetlerinin, çağdaş değerler ekseninde adil bir şekilde ülkemizin kalkınması için seferber edilmesine katkıda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyarız.” “ Levent Yaveroğlu Deloitte Türkiye Kıdemli Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı “

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=