DEVAK - Faaliyet Raporu 2010

21 DENETÇİ RAPORU DELOITTE EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ’NE Deloitte Eğitim Vakfı’nın 01.01.2010-31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi ile vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap planına, Türkiye’de geçici vergi ve diğer ilgili mer-i mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço Vakfın anılan tarihteki gerçek durumunu, 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait kar-zarar tablosu anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Bilançonun ve kar-zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını arz ederiz. 14 Şubat 2011 Hasan Kılıç Özlem Gören Güçdemir Sibel Türker Denetçi Denetçi Denetçi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=