DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

84 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 19 5. FİNANSAL VARLIKLAR 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Yatırım Fonları (*) 4.012.339 3.560.965 (*) 31 Aralık 201 5 tarihi itibar ı yla mevcut olan finansal va rlıkların önemli kısmı Akbank T. A.Ş. tarafından ihraç edilmiş Ö zel S ektör Tahvil ve Bono Ö zel Fonlar ’dan oluşmaktadır . 6. TİCARİ ALACAKLAR 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Hizmet satışından kaynaklanan ticari alacaklar 60.601 142.348 60.601 142.348 Eğitim hizmetlerine ait ücretler peşin tahsil edilmektedir. Diğer h izmetlerin sat ışında uygulanan ortalama vade 15 gündür . Raporlama tarihi itibarıyla t ahsili mümkün olmayan alacak bulunmamaktadır. 7. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR İLE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER 31 Aralık 31 Aralık İlişkili taraflardan alacaklar 2015 2014 DRT Yönetim Hizmetleri 185.579 - Deloitte University EMEA CVBA 6.355 - DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. - 1.094.831 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. - 541.953 DRT Kurumsal Finansman Danışmanlık Hiz. A.Ş. - 214.226 Deloitte Danışmanlık A.Ş. - 53.392 191.934 1.904.402 İ li şkili taraflardan olan alacaklar genellikle hiz met satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır . A lacakların ortalama vadeleri yaklaşık 170 gündür. İlişkili taraflardan olan alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir. 31 Aralık 31 Aralık İlişkili taraflara borçlar 2015 2014 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 3.668 - DRT Yönetim Hizmetleri A.Ş. 924 1.526.662 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 118 - 4.710 1.526.662 İlişkili taraflara olan borçlar genellikle hizmet alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 105 gündür. DRT Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye olan borç ağırlıklı olarak masraf yansıtmaları ve ileride verilecek hizmetlere ilişkin olarak alınmış avanslardan oluşmaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=