DEVAK - Vakıf Senedi

VAKIF Madde 1- Vakfın adı Deloitte Eğitim Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, SARIYER ilçesinde olup, adresi Spine Tower Büyükdere Caddesi, No:243, Kat:22, 34485 Maslak-Sarıyer, İstanbul’dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. VAKFIN GAYESİ Madde 3- Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamaktır. VAKFIN FAALİYETLERİ Madde 4- Vakıf, eğitim çağındaki her yaştan gençlerin okuyabilmesini sağlamak için onlara burs vermek, her seviyede eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyaçlarını öğretmen, malzeme, yapı olarak desteklemek, eğitim çağındaki her yaştan gençleri akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, üniversite ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü faaliyette bulunmak bu kapsamda panel, seminer ve söyleşiler düzenlemek, yayın yapmak ve vakfın mali olanaklarının gelişmesi doğrultusunda bu faaliyetlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirmektir. VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek, ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen DELOITTE EĞİTİM VAKFI VAKIF SENEDİ - 1 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=