DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 37 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Kasa 803 - Vadesiz mevduat 103.231 1.064 Vadeli mevduat 1.188.303 397.322 Bloke mevduat 572 - Diğer hazır değerler - - 1.292.909 398.386 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Grup’un vadeli mevduatları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 Para Birimi Açılış Tarihi Faiz Oranı Vade Tarihi Tutar TL 17.12.2008 %21,50 26.01.2009 168.000 USD 17.12.2008 %4,00 26.01.2009 37.308 USD 25.12.2008 %3,75 26.01.2009 982.995 Vadeli mevduat 1.188.303 Faiz tahakkuku 2.271 1.190.574 31 Aralık 2007 Para Birimi Açılış Tarihi Faiz Oranı Vade Tarihi Tutar TL 23.11.2007 %17,20 04.01.2008 376.304 USD 23.11.2007 %4,95 04.01.2008 21.018 Vadeli mevduat 397.322 Faiz tahakkuku 7.117 404.439 Vadeli mevduatlar için 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sırasıyla 2.271 TL ve 7.117 TL tutarında faiz tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuk eden faiz gelirleri gelir tahakkukları hesabında gösterilmiştir (Not 8). 4. MENKUL KIYMETLER 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Yatırım fonları 94.925 - Hazine bonoları ve devlet tahvilleri 780.065 - 874.990 - 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mevcut olan yatırım fonlarının tamamı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş B Tipi Likit fonlardan oluşmakta olup bilanço tarihi itibariyle piyasa fiyatlarıyla değerlenmiştir. Grup Yönetimi, finansal varlıkların kayıtlı değerinin rayiç değerine yakın olduğu görüşündedir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mevcut olan Hazine bonoları ve Devlet tahvillerinin vadesi 9 Ekim 2009 olup, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşan piyasa fiyatı ile değerlenmiştir. Bu değerleme sonucu oluşan 107.994 TL tutarındaki değer artışı gelir tahakkukları hesabında gösterilmiştir (Not 8).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=