DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 38 5. TİCARİ ALACAKLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Hizmet satışından kaynaklanan ticari alacaklar 55.003 - İlişkili taraflardan alacaklar (Not 6) 208.365 - Alacak senetleri - - Alacak reeskontu (-) - - Şüpheli alacaklar 10.793 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (10.793) - 263.368 - Eğitim hizmetlerine ait ücretler peşin tahsil edilmektedir. Diğer hizmetlerin satışında uygulanan ortalama vade 15 gündür. Tahsili mümkün olmayan tahmini tutar için karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılık önceki dönem şüpheli alacak tutarı referans kabul edilerek hesaplanmıştır. 2008 ve 2007 yıllarındaki şüpheli alacaklar karşılığı hareketleri aşağıda gösterilmiştir: 2008 2007 Açılış bakiyesi, 1 Ocak - - Dönem gideri (10.793) - Tahsilatlar - - Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (10.793) - 6. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR İLE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER İlişkili taraflardan alacaklar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ortaklardan alacaklar 85 - DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 206.500 - Deloitte Danışmanlık A.Ş. 1.780 - 208.365 - İlişkili taraflara borçlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ortaklara borçlar - 13.665 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 40 - Deloitte Danışmanlık A.Ş. 126.017 - 126.057 13.665 İlişkili taraflara hizmet satışları 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 217.500 DRT Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. 98.708 - 316.208 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=