DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 45 20. FAALİYET GİDERLERİ 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 Temsil ve ağırlama giderleri (324) - Broşür ve basılı malzeme giderleri (1.475) - Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (1.799) - Personel giderleri (199.924) - Teknik ve idari giderler (32.088) (12.107) Bilgi işlem giderleri (5.448) (3.481) Ofis giderleri (15.136) (773) Vergiler (3.600) - Amortisman ve itfa payları (2.092) - Diğer giderler (17.823) (178) Genel yönetim giderleri (276.111) (16.539) (277.910) (16.539) 21. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 Fon faiz gelirleri 2.939 - Vadeli mevduat faiz gelirleri 39.880 33.674 Opsiyon prim gelirleri 6.416 - Faiz gelirleri 49.235 33.674 Menkul kıymet satış karları 109.063 - Kambiyo karları 54.106 - 212.404 33.674 22. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 Karşılık giderleri (10.793) - Kambiyo zararları (23.129) (2.710) (33.922) (2.710) 23. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR 31 Aralık 2008 tarihinde 2.173,19 TL olan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.260,05 TL’ye; 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise 2.365,16 TL’ye yükseltilmiştir (31 Aralık 2007: 2.030,19 TL).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=