DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 44 18. GELİRLER 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 Vakıf’ın ana varlığına eklenmek kaydıyla yapılan şartlı yardımlar 1.212.460 - Bağış gelirleri 437.327 24.575 Gelirler, fonlar ve bağışlar 1.649.787 24.575 Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri 465.569 - Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri 813.162 - Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri iadeleri (70.000) - Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri iadeleri (2.741) - İktisadi işletme gelirleri 1.205.990 - 2.855.777 24.575 19. GİDERLER 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 Vakıf’ın amaca bağlı proje maliyetleri (10.301) - Amaca yönelik giderler (10.301) - Personel giderleri (478.899) - Taşeron personel giderleri (175.000) - Eğitim otel giderleri (156.629) - Eğitim materyal giderleri (35.789) - İktisadi işletme giderleri (846.317) - (856.618) -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=