DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 44 20. FAALİYET GİDERLERİ 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Temsil ve ağırlama giderleri (915) (324) Broşür ve basılı malzeme gide rleri (553) (1.475) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (1.468) (1.799) Personel giderleri (728.083) (199.924) Teknik ve idari giderler (89.822) (32.088) Bilgi işlem giderleri (19.208) (5.448) Ofis giderleri (40.844) (15.136) Vergiler (4.262) (3.600) Amortisman ve itfa payları (1.635) (2.092) Diğer giderler (46.415) (17.823) Genel yönetim giderleri (930.269) (276.111) (931.737) (277.910) 21. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Fon faiz gelirleri - 2.939 Vadeli mevduat faiz gelirleri 50.254 39.880 Opsiyon prim gelirleri - 6.416 Faiz gelirleri 50.254 49.235 Menkul kıymet satış karları 224.309 109.063 Kambiyo karları 61.705 54.106 336.268 212.404 22. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Karşılık giderleri (13.947) (10.793) Kambiyo zararları (4.412) (23.129) Diğer (19.225) - (37.584) (33.922)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=