DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 43 17. YABANCI PARA POZİSYONU Grup’un yabancı para pozisyonu bankadaki vadeli ve vadesiz mevduatlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 200 9 ve 31 Aralık 200 8 tarihleri itibariyle bankadaki dövizli bakiyeler aşağıdaki gibidir: ABD Doları TL Karşılığı 31 Aralık 2008 695.551 1.051.882 31 Aralık 2009 600.000 903.240 18. GELİRLER 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Vakıf’ın ana varlığına eklenmek kaydıyla yapılan şartlı yardımlar 923.484 1.212.460 Bağış gelirle ri 41.580 437.327 Gelirler, fonlar ve bağışlar 965.064 1.649.787 Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri 1.372.362 465.569 Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri 1.194.207 813.162 Teknolojik danışmanlık hizmet gelirleri iadeleri - (70.000) Eğitim hizmeti ve danışmanlığı gelirleri iadeleri (2.552) (2.741) İktisadi işletme gelirleri 2.564.017 1.205.990 3.529.081 2.855.777 19. GİDERLER 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Vakıf’ın amaca bağlı proj e maliyetleri (142.355) (10.301) Amaca yönelik giderler (142.355) (10.301) Personel giderleri (1.082.951) (478.899) Taşeron personel giderleri (35.014) (175.000) Eğitim otel giderleri (457.207) (156.629) Eğitim materyal giderleri (83.833) (35.789) İktisadi işletme giderleri (1.659.005) (846.317) (1.801.360) (856.618)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=