DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

86 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 21 9. MADDİ DURAN VARLIKLAR Tesis makine ve cihazlar Demirbaşlar Özel maliyetler Toplam Maliyet Değeri 1 Ocak 2015 itibarıyla açılış bakiyesi 7.718 37.189 - 44.907 Alımlar 864 116 - 980 Çıkışlar - - - - 31 Aralık 2015 itibarıyla kapanış bakiyesi 8.582 37.305 - 45.887 Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2015 itibarıyla açılış bakiyesi (4.027) (9.268) - (13.295) Dönem gideri (555) (7.437) (7.992) Çıkışlar - - - - 31 Aralık 2015 itibarıyla kapanış bakiyesi (4.582) (16.705) - (21.287) 31 Aralık 2015 itibarıyla net defter değeri 4.000 20.600 - 24.600 Tesis makine ve cihazlar Demirbaşlar Özel maliyetler Toplam Maliyet Değeri 1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi 5.520 37.189 218.490 261.199 Alımlar 2.198 - - 2.198 Çıkışlar - - (218.490) (218.490) 31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi 7.718 37.189 - 44.907 Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi (3.750) (1.829) (10.453) (16.032) Dönem gideri (277) (7.439) (43.698) (51.414) Çıkışlar - - 54.151 54.151 31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi (4.027) (9.268) - (13.295) 31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri 3.691 27.921 - 31.612

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=