DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2015 87 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 22 10. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maliyet Değeri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam 1 Ocak 2015 itibarıyla açılış bakiyesi 12.200 12.200 31 Aralık 2015 itibarıyla kapanış bakiyesi 12.200 12.200 Birikmiş İtfa Payları 1 Ocak 2015 itibarıyla açılış bakiyesi (2.643) (2.643) Dönem gideri (2.440) (2.440) 31 Aralık 2015 itibarıyla kapanış bakiyesi (5.083) (5.083) 31 Aralık 2015 itibarıyla net defter değeri 7.117 7.117 Maliyet Değeri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam 1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi - - Alımlar 12.200 12.200 31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi 12.200 12.200 Birikmiş İtfa Payları 1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi (203) (203) Dönem gideri (2.440) (2.440) 31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi (2.643) (2.643) - 31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri 9.557 9.557 11. TİCARİ BORÇLAR 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Ticari borçlar 115.900 123.478 115.900 123.478 12. ALINAN AVANSLAR 31 Aralık 31 Aralık 2015 2014 Alınan avanslar 13.906 134.140 13.906 134.140

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=