DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2015 93 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 28 17. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı) b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) (b.2) Likidite Risk Yönetimi Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Likidite riski tabloları İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalite deki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Defter Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3 - 12 ay arası 1 - 5 yıl arası 5 yıldan uzun Sözleşme uyarınca vadeler değeri ( I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV) 115.900 115.900 115.900 - - - 4.710 4.710 - 4.710 - - 361.473 361.473 155.870 205.603 - - 482.083 482.083 271.770 210.313 - - Defter Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3 - 12 ay arası 1 - 5 yıl arası 5 yıldan uzun Sözleşme uyarınca vadeler değeri ( I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV) 123.478 123.478 123.478 - - - 1.526.662 1.526.662 - 1.526.662 - - 567.069 567.069 520.588 46.481 - - 2.217.209 2.217.209 644.066 1.573.143 - - 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar Diğer borçlar Toplam yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar Diğer borçlar Toplam yükümlülükler

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=