DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

94 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 29 17. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı) b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) (b.3) Piyasa Riski Yönetimi Faaliyetl eri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. (b.3.1) Kur riski yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal olmayan yükümlülüklerinin raporlama tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Yabancı para pozisyonu Grup’un yabancı para pozisyonu bankadaki vadeli ve vadesiz mevduatlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 20 14 tarihleri itibar ı yla bankadaki dövizli bakiyeler aşağıdaki gibidir: ABD Doları Avro TL Karşılığı 31 Aralık 2015 2.154 10.946 41.046 31 Aralık 2014 160.231 12.934 408.044

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=