DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

96 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 31 17. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı) b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) (b.3) Piyasa Riski Yönetimi (devamı) (b.3.3) Diğer fiyat riskleri Grup, 31 Ara lık 201 5 itibarıyla Devlet tahvili ve Hazine bonoları (“borçlanma senetleri”) yatırımlarından kaynaklanan fiyat riskine maruz kalmama ktadır. Finansal araçlar kategorileri Finansal araçların gerçeğe uygun değeri Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer ile gösterilen yatırım fonlarının gerçeğe uygun değer seviyesi 1’ dir. 31 Aralık 2015 Krediler ve alacaklar (nakit ve nakit benzerleri dahil) İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yükümlülükler Defter değeri Not Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri 5.162.774 - 5.162.774 4 Finansal varlıklar 4.012.339 - 4.012.339 5 Ticari alacaklar 60.601 - 60.601 6 İlişkili taraflardan alacaklar 191.934 - 191.934 7 Finansal yükümlülükler Ticari borçlar - 115.900 115.900 11 İlişkili taraflara borçlar - 4.710 4.710 7 Diğer borçlar - 361.473 361.473 13 31 Aralık 2014 Finansal varlıklar Nakit ve nakit benzerleri 3.886.643 - 3.886.643 4 Finansal varlıklar 3.560.965 - 3.560.965 5 Ticari alacaklar 142.348 - 142.348 6 İlişkili taraflardan alacaklar 1.904.402 - 1.904.402 7 Finansal yükümlülükler Ticari borçlar - 123.478 123.478 11 İlişkili taraflara borçlar - 1.526.662 1.526.662 7 Diğer borçlar - 567.069 567.069 13 18. RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Bulunmamaktadır .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=