DEVAK - Faaliyet Raporu 2015

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2015 95 DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPN OTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 30 17. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı) b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) (b.3) Piyasa Riski Yönetimi (devamı) (b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 31 Aralık 201 5 tarihi itibarıyla aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri TCMB tarafından raporlama tarihi için açıklanan döviz alış kurları ile çevrilmiştir (31 Aralık 20 15 : 1 ABD Doları = 2,9076 TL, 1 Avro = 3,1776 TL ve 31 Aralık 20 14: 1 ABD Doları = 2,3189 TL, 1 Avro = 2,8207 TL ). Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran Grup Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar / zararda ve net varlık kalemlerindeki artışı ifade eder. Dönem karına Net varlıklara etkisi Etkisi 10% Artış 4.105 4.105 Azalış (4.105) (4.105) Dönem karına Net varlıklara etkisi Etkisi 10% Artış 40.804 40.804 Azalış (40.804) (40.804) Kur riski Kur riski 31 Aralık 2014 Risk türü Risk oranı Risk yönü 31 Aralık 2015 Risk türü Risk oranı Risk yönü (b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırak ma maktadır. Grup’un finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak sabit faizli borçlanmalardır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=