DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 39 6. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR İLE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER (devamı) İlişkili taraflardan hizmet alışları 1 Ocak - 31 Aralık 2008 1 Ocak - 31 Aralık 2007 DRT Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. 35.018 - DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 85.752 - Deloitte Danışmanlık A.Ş. 65.267 - 186.037 - 7. STOKLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ticari mallar - - Verilen sipariş avansları 118 - Diğer stoklar (*) - - Stok değer düşüş karşılığı (-) - - 118 - (*) Bilanço tarihi itibariyle verilen sipariş avansları, Deloitte Akademi tarafından verilecek kurslarda kullanılacak kırtasiye eğitim malzemeleri için verilen avanslardan oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle bu malzemeler henüz alınmadığından aktifleştirilmiş olup kursların verildiği dönemde giderleştirilecektir. 8. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Vadeli mevduat faiz tahakkukları (Not 3) 2.271 7.117 Menkul kıymet değer artışları (Not 3) 107.994 - Peşin ödenmiş giderler (kısa vadeli) 286 - Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 110.551 7.117 Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (*) 9.641 - Personel avansları 70 - Verilen iş avansları - - Diğer dönen varlıklar 9.711 - Peşin ödenmiş giderler (uzun vadeli) 91 - 91 - (*) Bilanço tarihi itibariyle peşin vergi ve fonlar, Deloitte Akademi ve Deloitte Teknoloji tarafından geçici vergi dönemlerinde ödenmiş ve mahsubu beklenen vergilerden oluşmaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=