DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 40 9. MALİ BORÇLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Banka kredileri (*) 9.383 - 9.383 - (*) Bilanço tarihi itibariyle mevcut olan banka kredileri tahakkuk eden vergileri ödemek amacıyla kullanılan faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır. 10. TİCARİ BORÇLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ticari borçlar 42.801 - İlişkili taraflara borçlar (Not 6) 126.057 13.665 Borç senetleri - - Borç reeskontu (-) - - Alınan depozito ve teminatlar - - 168.858 13.665 11. ALINAN AVANSLAR VE PROJE BAZINDA ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Alınan avanslar 15.051 - Proje bazında alınan şartlı bağışlar - - 15.051 - 12. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Ödenecek vergi ve harçlar 59.062 1.160 Ödenecek SSK primleri 10.990 - 70.052 1.160 13. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kısa vadeli borç ve gider karşılıkları: 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Kullanılmamış izin karşılığı 16.029 -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=