DEVAK - Faaliyet Raporu 2008

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir). 43 15. ÖZKAYNAKLAR Vakıf, ilk esas ana varlık tutarı olarak 350.000 TL ile 2007 yılında kurulmuştur. Buna ek olarak Vakıf, ana varlık tutarına eklenmek üzere Nisan 2008 ve Aralık 2008 aylarında olmak üzere toplam 1.207.485 TL tutarında şartlı bağış almıştır. Ayrıca Deloitte Teknoloji’nin sermayesinde %99,50 pay oranına tekabül eden 4.975 TL tutarında hisse senedi Vakıf’a bağışlanmıştır. 16. TAAHHÜTLER VE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER a) Şarta bağlı yükümlülükler: 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Verilen teminat mektupları - - - - b) Şarta bağlı varlıklar: 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Alınan teminat mektupları - - Alınan teminat senetleri - - - - 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava bulunmamaktadır. Grup Yönetimi davalar ile ilgili herhangi bir risk görmediğinden ekli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 17. YABANCI PARA POZİSYONU Grup’un yabancı para pozisyonu bankadaki vadeli ve vadesiz mevduatlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle bankadaki dövizli bakiyeler aşağıdaki gibidir: USD EUR CHF AUD TL 31 Aralık 2007 18.999 - - - 22.128 31 Aralık 2008 695.551 - - - 1.051.882

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=