DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 36 3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Kasa 726 803 Vadesiz mevduat 184.382 103.231 Vadeli mevduat 2.119.120 1.188.303 Bloke mevduat 593 572 2.304.821 1.292.909 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup’u n vadeli mevd uatları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 200 9 Para Birimi Açılış Tarihi Faiz Oranı Vade Tarihi Tutar TL 16.11.2009 %8,75 26.01.2010 1.215.700 USD 30.12.2009 %2,50 01.02.2010 903.420 Vadeli mevduat 2.119.120 Faiz tahakkuku 13.675 2.132.795 31 Aralık 2008 Para Birimi Açılış Tarihi Faiz Oranı Vade Tarihi Tutar TL 17.12.2008 %21,50 26.01.2009 168.000 USD 17.12.2008 %4,00 26.01.2009 37.308 USD 25.12.2008 %3,75 26.01.2009 982.995 Vadeli mevduat 1.188.303 Faiz tahakkuku 2.271 1.190.574 V adeli mevduatlar için 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle sırasıyla 13.675 TL ve 2.271 TL tutarında faiz tahakkuk ettirilmiştir . Tahakkuk eden faiz gelirleri gelir tahakkukları hesabında gösterilmiştir (Not 8). 4. MENKUL KIYMETLER 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Yatırım fonları - 94.925 Hazine bonoları ve devlet tahvilleri 1.146.801 780.065 1.146.801 874.990 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mevcut olan yatırım fonlarının tamamı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş B Tipi Likit fonlardan oluşmakta olup ilgili bilanço tarihi itibariyle piyasa fiyatlarıyla değerlenmiştir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mevcut olan Hazine bonoları ve Devlet tahvillerinin vadesi 7 Mart 2012 olup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşan piyasa fiyatı ile değerlenmiştir. Bu değerleme sonucu oluşan 57.345 TL (31 Aralık 2008: 107.994 TL) tutarındaki değer artışı gelir tahakkukları hesabında gösterilmiştir (Not 8).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=