DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 37 5. TİCARİ ALACAKLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Hizmet satışından kaynaklanan ticari alacaklar 68.722 55.003 İlişkili taraflardan alacaklar (Not 6) 1.338.848 208.365 Şü pheli alacaklar 24.740 10.793 Şüpheli alacaklar karşılığı ( -) (24.740) (10.793) 1.407.570 263.368 Eğitim hizmetlerine ait ücretler peşin tahsil edilmektedir. Diğer h izmetlerin sat ışında uygulanan ortalama vade 15 gündür. Tahsili mümkün olmayan tahm ini tutar için karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılık önceki dönem şüpheli alacak tutarı referans kabul edilerek hesaplanmıştır. 2009 ve 2008 yıllarındaki şüpheli alacaklar karşılığı hareketleri aşağıda gösterilmiştir: 2009 2008 Açılış bakiyes i, 1 Ocak (10.793) - Dönem gideri (13.947) (10.793) Tahsilatlar - - Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (24.740) (10.793) 6. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR İLE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER İlişkili taraflardan alacaklar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Ortaklardan alacaklar - 85 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. (*) 500.491 206.500 Deloitte Danışmanlık A.Ş. (*) 10.026 1.780 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (*) 828.331 - 1.338.848 208.365 (*) İlişkili taraflardan olan alacaklar genellikle hizmet satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 105 gündür. İlişkili taraflardan olan alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmemektedir . İlişkili taraflara borçlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Ortaklara borçlar 548 - DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. - 40 Aras SMMM A.Ş. 44.057 - Deloitte Danışmanlık A.Ş. (**) 1.256.931 126.017 1.301.536 126.057 (**) İlişkili taraflara olan borçlar genellikle hizmet alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 105 gündür .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=