DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 38 6. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR İLE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER (devamı) İlişkili taraflara hizmet satışları 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 368.287 217.500 DRT Bağımsız Denetim ve SMM M A.Ş. 1.024.523 98.708 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 387.936 - DRT Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizm. A.Ş. 8.821 - 1.789.567 316.208 İlişkili taraflardan hizmet alışları 1 Ocak - 31 Aralık 2009 1 Ocak - 31 Aralık 2008 DRT Bağımsız Denetim ve SMM M A.Ş. 16.533 35.018 DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. - 85.752 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 79.016 65.267 95.549 186.037 7. STOKLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Verilen sipariş avansları (*) 658 118 Stok değer düşüş karşılığı ( -) - - 658 118 (*) Bilanço tarihi itibariyle verilen sipariş avansları , Deloitte Akademi tarafından verilecek kurslarda kullanılacak kırtasiye eğitim malzemeleri iç in verilen avanslardan oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle bu malzemeler henüz alınmadığından aktifleştirilmiş olup kursların verildiği dönemde giderleştirilecektir. 8. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Vadeli mevduat faiz tahakkukları (Not 3) 13.675 2.271 Menkul kıymet değer artışları (Not 3) 57.345 107.994 Peşin ödenmiş giderler (kısa vadeli) 766 286 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 71.786 110.551

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=