DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 39 8. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI VE DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (devamı) 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (*) - 9.641 Personel avansları 83 70 Verilen iş avansları 292 - Diğer dönen varlıklar 375 9.711 Peşin ödenmiş giderler (uzun vadeli) 1.974 91 1.974 91 (*) Bilanço tarihi itibariyle peşin vergi ve fonlar, Deloitte Akademi ve Deloitte Teknoloji tar afından geçici vergi dönemlerinde ödenmiş ve mahsubu beklenen vergilerden oluşmaktadır. 9. MALİ BORÇLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Banka kredileri (*) 23.223 9.383 23.223 9.383 (*) Bilanço tarihi itibariyle mevcut olan banka kredileri tahakkuk eden vergileri ödemek amacıyla kullanılan faizsiz spot kredilerden oluşmaktadır. 10. TİCARİ BORÇLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Ticari borçlar 54.261 42.801 İlişkili taraflara borçlar (Not 6) 1.301.536 126.057 1.355.797 168.858 11. ALINAN AVANSLAR VE PROJE BAZINDA ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Alınan avanslar 200 15.051 200 15.051

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=