DEVAK - Faaliyet Raporu 2009

DELOITTE EĞİTİM VAKFI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİH LER İ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir ). 42 14. VERGİ (devamı) Gelir vergisi s topajı Kurumlar vergisine ek olarak, da ğıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 Sayılı Kanun’un 15’inci Maddesi’nde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni B akanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajının %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 15. ÖZ KAYNAKLAR Vakıf, ilk esas ana varlık tutarı olarak 350.000 TL ile 2007 yılında kurulmuştur. Buna ek olarak Vakıf , ana varlık tutarına eklenmek üzere Nisan 2008 ve Aralık 2008 aylarında olmak üzere toplam 1.207.485 TL tutarında şartlı bağış almıştır. Ayrıca Deloitte Teknoloji ’ nin sermayesinde %99,50 pay oranına tekabül eden 4.975 TL tutarında hisse senedi Vakıf’a bağışlanmıştır. Ayrıca 2009 yılı içinde Vakıf, ana varlık tutarına eklenmek üzere toplam 923.484 TL tutarında şartlı bağış almıştır. 16. TAAHHÜTLER VE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER a) Şarta bağlı yükümlülükler: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Verilen teminat mektupları - - - - b) Şarta bağlı varlıklar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 Alınan teminat mektupları - - Alınan teminat senetleri - - - - 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava bulunmamaktadır. Bu kapsamda Grup Yönetimi, konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmamış ya da gerekli karşılıkların ayrılmadığı ve Grup’un konsolide finansal durumu ya da faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek devam eden dava ya da yasal takip olmadığı görüşündedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=