BAŞKANIMIZIN MESAJI

  • A+
  • A-

Vakfın kuruluşunda en büyük hayalimiz, maddi olanakları yetersiz olan yetenekli üniversite öğrencilerine sadece maddi burs vermekle yetinmeyip, ülkelerin ilerlemelerinde ölçüt olan bireysel gelişim için daha işlevsel bir burs düzeni kurmaktı.
Ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak çıktık yola. Alanlarında geleceğin liderleri olabileceklerine inandığımız bursiyerlerimizi özenle seçtik.

Bursiyerlerimizi geleceğe yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip gençler olarak hazırlamalıydık. Hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bilgi ve deneyimlerinin artmasına yardımcı olmalı, bunun için onlara gerekli olanakları da sağlamalıydık. Ülkemizdeki eğitim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, iyi yetişmiş, donanımlı, ilham veren insan gücünü de arttırmalıydık. Bu istek ve çabamızı, hayal ve gönül gücümüzle sürekli kılmalı ve başarıya ulaştırmalıydık.

Öğrenim süreçlerinde onlara yardımcı olacak, yol gösterebilecek; her zaman danışabilecekleri, alanlarındaki başarıları ile kendilerini kanıtlamış gönüllü önderler, deneyimli koçlar belirledik. Kendilerini geliştirmelerine ve daha iyi ifade edebilmelerine olanak sağlayacak özgün eğitim programları, grup çalışmaları, konferans ve buluşmalar ile mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda da bursiyerlerimize katkıda bulunmaya çalıştık. Yurt içinde ve yurt dışında staj olanakları ile uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlayarak onları yeni ufuklara yönlendirdik. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile topluma değer katmayı öğrendiler. Bütün bunları gerçekleştirirken bursiyerlerimizin görüş, düşünce ve isteklerini her zaman göz önünde bulundurduk.

Geride kalan on yıl boyunca desteklediğimiz bursiyerlerimizin çoğu ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarında üstlendikleri görevleri yetkin bir şekilde sürdürüyor; iş dünyamıza ve toplumumuza değer katıyorlar. Bir kısmı da yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans yaparak kendilerini daha da geliştirme yolunda ilerliyorlar. Tüm bunlar inancımıza ve gücümüze güç katmakta...

Vakfımızın amaç ve değerleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlere ilişkin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nden aldığımız övgü dolu geri bildirimler; Deloitte Global CEO’su Sayın Punit Renjen’in Deloitte Global adına takdirlerini belirterek yapmış olduğu önemli bağış, bu yolda ilerleme azmimizi daha da güçlendirmekte. 2018 yılında, ülkemize değer katmış seçkin kişilerin katılımı ile oluşturmayı kararlaştırdığımız Devak Yüksek İstişare Kurulu’muzun değerli görüş ve katkılarının yanı sıra mezunlarımızdan oluşacak Gelişim Komite’mizin çalışmaları ile daha da güçleneceğiz.

Hayaller paylaşıldıkça büyüyüp gerçekleşebiliyor.  Benim bu hayalimi hiçbir maddi karşılık beklemeksizin paylaşan; gerçekleştirdiğimiz çalışmalara kuruluşumuzdan bu yana farklı uzmanlık alanları, bilgi, birikim ve deneyimleri ile katkıda bulunan vakfımızın değerli yönetim kurulu üyeleri: Uğur Süel, Yrd. Doç. Dr. Tekin Özertem, Fazıl Oral ve Av. Murat Dayıoğlu’na da içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Dileğimiz gelecekte daha çok sayıda gencimize ulaşabilmek…

 

Saygılarımla,

Top